JAKUB CZYSZCZOŃ IR GRUPA BUDAPESZT
 Pakanka paviršiaus
2023 05 19 – 07 01
Atidarymas gegužės 19 d., 19:00

„Swallow“ su dideliu džiaugsmu pristato lankytojams Jakubo Czyszczońo ir „Grupa Budapeszt“ parodą „Pakanka paviršiaus“, kurios atidarymas įvyks penktadienį, gegužės 19 d., 19 val. 

„Žiūrėjimas į ką nors“ yra išsireiškimas, kuris byloja apie tai, kad žvilgsnis slysta paviršiumi – jis negali prasiskverbti už jo ribų. Netgi figūratyvaus meno kūriniai sustabdo akis, kurios norėtų kiaurai juos perregėti. Tai paradoksas, atribojantis kalbą nuo kasdienės patirties. Tačiau net atsitiktinis susitikimas su bet kokiu paveikslu patvirtina, kad egzistuoja painus pojūtis, kai sykiu žvelgiama ir į patį kūrinį, ir pro jį. Taigi, atskleidimas ir slėpimas tik iš pažiūros atrodo kaip prieštaringos praktikos. Egzistuoja gilesnės struktūros, kurias galima atskleisti nuolat plečiant paviršius. 

Genetika mus įtikina, kad galime atkurti organizmą remdamiesi tik nedidele dalele informacijos. Dirbtinis intelektas geba sudaryti veidų ir balsų modelius panaudodamas vos keletą kadrų ar ištartų žodžių. Argi tai nėra panašu į veiksmą, kai yra užpildomi trūkstami žodžiai Sapfo pergamentuose? Bet ar tai paslėptų žodžių atskleidimas? O gal visiškai priešingai – nepasiekiamo eilėraščio paslėpimas? Ir pagaliau, kieno tai eilėraštis? Sapfo? Armand’o D’Angour, kuris jį rekonstravo? O gal jis priklauso pačių regimų žodžių generatyvinei galiai? O gal net sugebėsime įsivaizduoti dviejų erdvių santykį: tos, kurioje eilėraštis pirmą kartą atsirado, ir tos, kurioje jis atliekamas? 

 „Grupa Budapeszt“ ir Jakubo Czyszczońo kūrinių konsteliacija į šiuos klausimus neatsakys. Tai nėra jų tikslas. Veikiau, ši paroda sukurs instrumentus, kurie šias antinomijas sustiprins.

Jakubas Czyszczońas yra tapytojas, baigęs Poznanės dailės akademijos Vizualinės komunikacijos grafikos fakultetą, šiuo metu dėsto Ščecino dailės akademijoje. Jis buvo 18th Street Arts Centre (Santa Monika, Kalifornija, 2012-2013 m.) rezidentas, Višegrado fondo programos (2013 m.) ir Jaunosios Lenkijos programos (2019 m.) stipendininkas. Bendradarbiauja su galerijomis „Stereo” (Varšuva) ir „Ermes-Ermes” (Roma).

Kolektyvą „Grupa Budapeszt“ sudaro menininkai ir kuratoriai (Igor Krenz, Michał Libera ir Daniel Muzyczuk). Jų praktika dažniausiai remiasi neortodoksiškais ir patafiziniais sprendimais bei darbo su rastais kultūros artefaktais metodais. Grupė nagrinėja meno ir gyvenimo klausimus, tyrinėja ribines problemas, kylančias dėl techninės reprodukcijos, abstraktaus samprotavimo ribotumo ir radikalias, iš tikrovės dematerializavimo išplaukiančias, pasekmes. Grupės naudojamų mokslinių metodologijų ir nevaržomos intuicijos derinys veda prie „sprogstančių” aiškinimų kūrimo. Jo eigoje atsiradęs interpretacijos meta-mechanizmas tampa pagrindu kitam, iš jo plaukiančiam pasakojimui, kuriuo vėl siekiama interpretuoti pirmojo elementus, verčiant juos į  naratyviai nuoseklų pasakojimą.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

 

 

+370 6 75 89313
edgaras@swallow.lt