MELSVA
2020 11 14 – 2021 04 02
     Menininkai:
Beatričė Mockevičiūtė ir Gintautas Trimakas
     Kuratorius:
Audrius Pocius

Dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino viešas parodos atidarymas ar kiti renginiai fizinėje ekspozicijų erdvėje organizuojami nebus. Parodos atidarymui publikuojamame video siužete plačiau pristatome parodoje eksponuojamus kūrinius ir kalbiname jų autorius, o parodos eigoje taip pat reguliariai skelbsime ekspoziciją lydintį foto ir video turinį.

„Melsva“ – tai dviejų autorių, Beatričės Mockevičiūtės ir Gintauto Trimako, paroda, kurios sumanymas kilo 2019 m. vasaros pradžioje bestebint, kaip plieniniame ŠMC kieme eksponuojamo „Asuko“ paviršiuje atsispindi iš lėto slenkantis dangaus skliautasŠi perdėm laisva ir atsitiktinė asociacija su G. Trimako fotografijomis iš ciklo „Miestas kitaip“ tąkart tapo akstinu susimąstyti apie šių kūrėjų darbų santykį. Minėtas lengvabūdiškas pastebėjimas ilgainiui atskleidė kurį laiką vykusį kūrybinį pokalbį tarp dviejų menininkų, kurie, net ir priklausydami skirtingoms kartoms bei pasižymėdami savitomis meninėmis raiškomis, dalijasi gimininga kūrybine „klausa“; gimininga, tačiau netapačia ,– autorių kūrybas susiejančia veikiau sinkopėmis nei vientisu ritmu.

Abu menininkai savo darbais kuria stebėjimo įrankius ir metodus, skirtus fiksuoti ypatingą šviesos, spalvos bei formos pagavą, suteikiančią šioms savybėms savotišką autonomiją nuo daikto, kuriam jos kitu atveju priklausytų. Sykiu ši pagava savo ruožtu išlaisvinama nuo nerimstančio žmogaus žvilgsnio, daiktus gebančio regėti tik juos apibrėžiant bei suteikiant jiems vardus. Trimako fotografijos neliečia fotografuojamų objektų, nekuria jų interpretacijos, o veikiau paliudija jų nebylų buvojimą, o Mockevičiūtės plieno ir stiklo formomis pagauti saulės atspindžiai netampa atvaizdais – autorė tik paryškina šių atspindžių tranzityvumą, priversdama juos performatyviai pasikartoti. Nors šių pastangų rezultatai – efemeriški, abstraktūs vaizdai – žvelgiant plika akimi gali pasirodyti neprieinami ir tarsi paskendę savo pačių vidujybėje, jie taip pat steigia tam tikrą „čia ir dabar“ būvį, taip priartindami ir atskleisdami tuos pasaulio aspektus, kurie kasdienėje žiūroje ištirpsta ir lieka nebylūs. Trimakui fotografijos technika yra būdas iškelti į paviršių tai, kas patyrime negali būti redukuota į technologiją, o Mockevičiūtė šviesos ir architektūros santykyje atsitiktinai pasitaikiusiems atspindžiams suteikia subjektyvių savybių, tarsi siūlydama jiems patiems atmerkti akis. Taigi, iš skirtingų pusių kalbinami daiktai šių menininkų kūriniuose prabyla apie tai, kas nežmogiška, kas kasdienybėje nejučia dalyvauja tarsi kita atvaizdo pusė ar jos negatyvas, savo ruožtu įgydami gamtai būdingų savybių.

Taip parodoje eksponuojami kūriniai netiesiogiai persipina su dangaus skliauto ir jo negatyvo motyvais, tarp kurių balansuoja gaudydami šviesą bei ją sugerdami fotopopieriuje ar fiksuodami akimirkai žybtelėjusius jos atspindžius. Kol parodų erdvės langus dengianti Mockevičiūtės instaliacija skaido dienos šviesą,  atliepiančią ant galerijos grindų išdėstytus menininkės stiklo darbus, ant tuopa dengtos vakarinės sienos eksponuojama nauja Trimako darbų serija lydi vakarinės saulės kelionę. Parodoje taip pat pristatomos anksčiau viešai nerodytos Trimako interjero fotografijos ir Mockevičiūtės akvarelės, o laikui bėgant ekspozicija pasipildys naujais, jau pačioje parodų erdvėje sukurtais kūriniais.

Audrius Pocius

Parodą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Menininkai:
Beatričė Mockevičiūtė ir Gintautas Trimakas

Kuratorius:
Audrius Pocius

Idėjos parodos ekspozicijai:
Laura Kaminskaitė

Grafinis dizainas:
Vytautas Volbekas

Tekstų redagavimas ir vertimas:
Alexandra Bondarev

Parodos instaliavimas:
Jokūbas Adamonis, Jurgis Paškevičius

Video turinio režisūra ir produkcija:
Jokūbas Čižikas, Milda Januševičiūtė

Fotografija ir parodos dokumentacija:
Visvaldas Morkevičius, Laurynas Skaisgiela

Padėkos:
Edgaras Gerasimovičius, Agnė Kuprytė, Aistė Marija Stankevičiūtė, Vaida Stepanovaitė, Rokas Vaičiulis, Anton Zolo.

Partneriai:
Artnews.lt, Echo Gone Wrong, Kabinetas.

Paroda: Melsva, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Melsva, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Melsva, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, želatininis lument printas (fragmentas), 18 x 18, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, sidabro želatininis negatyvas, 40 x 30, 2012. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Melsva, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, lumen printas, 28 x 28, 2019; lumen printas, 28 x 28, 2018. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, lumen printas, 28 x 28, 2018. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, išlankstytas želatininis lumen printas, 18 x 18, 2020; išlankstytas želatininis lumen printas, 28 x 28, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, tiesioginis pozityvas, 18 x 18, 2019. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gintautas Trimakas, lumen printas, 28 x 28, 2019. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish, popierius, 4800 x 3750 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish, popierius, 4800 x 3750 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Blueish 8, stiklas, šviesa, 700 x 420 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Bliueish 22, akvarelė, 90 x 90 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Beatričė Mockevičiūtė, Bliueish 22, akvarelė, 90 x 90 mm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

 

PALYDOS
06 08 2020–17 09 2020
     Menininkai:
Gabrielė Adomaitytė, Viltė Bražiūnaitė ir Tomas Sinkevičius, Martin Ebner, Agnė Jokšė, Ona Juciūtė, Laura Kaminskaitė bei Nicholas Matranga
     Kuratoriai:
Edgaras Gerasimovičius, Audrius Pocius, Vaida Stepanovaitė

Ko gero, pirmasis uždavinys, su kuriuo tenka susidurti ką tik duris atvėrusiai šiuolaikiniam menui skirtai erdvei, yra pamėginti suvokti laiką, kuriame ji tarpsta. Juk kiekviena čia eksponuosima paroda, tekstas ar meno kūrinys neišvengiamai taps komentaru apie tai, kas šiuolaikiniame mene yra „šiuolaikiška“.

Laike, kuriame vyksta „Palydos“, gaublys vis dar krečiamas pandemijos sukelto šoko, netyla prieštaringi spėliojimai apie tai, kaip atrodys ateitis, o pastarųjų įvairovę ir piešiamus scenarijus vienija tik bendras sutarimas, kad ji bus visai kitokia nei praeitis; nes po to, kas įvyko, niekas negali likti kaip buvę. Ir, vis dėlto, šie spėliojimai lieka akli, kol manoma, kad jie byloja apie ką kitą, nei laiką, kuriame gyvename dabar, suteikdami balsą šiuolaikybėje įsišaknijusiems lūkesčiams, troškimams ir traumoms, bei maskuodami juos pažadu, kad šis laikas įgaus kitokį nei dabarties veidą.

Tad pirmoji Swallow paroda žymi šią kelionę nuo vieno neapibrėžtumo kito link. Kelionę, kurioje rūpestis keliaujančiajam tampa svarbesnis nei galutinis tikslas, o ją supantis miestas tampa vis labiau prisisunkęs pasakojimų ir fikcijų; šios, savo ruožtu, įleidusios šaknis į tikrovę įgyja laisvę apie pastarają kalbėti iš galimybės perspektyvos, įgalios atskleisti joje glūdinčias prieštaras bei užčiuopti giliai tūnančias, plika akimi nematomas įtampas.

Juk šis miestas sudarytas tiek pat iš parkų ir skverų, kiek iš juose skendinčių nuolat perpasakojimų istorijų. Tįsdamos iš lūpų į lūpas, jos keičia šią erdvę sykiu kisdamos ir pačios, peržengdamos paskiro žmogaus gyvenimo ribas. Ši nuolatinio perpasakojimo estafetė, viena vertus, yra neatsiejama nuo konservatyvaus požiūrio į praeitį, siekio išsaugoti paveldą ir jį „aktualizuoti“, lipdant ant sienų memorialines lenteles bei skveruose ant krėslų sodinant marmurinius ponus. Kita vertus, ji suteikia balsą tam, ką galėtume pavadinti folkloru – „liaudies gerkle,- kuri gargaliuodama tuos pačius skiemenis juos transformuoja, kol jie tampa kažkuo nauja. Paradoksalu, tačiau šis nesibaigiantis perpasakojimas byloja, kad ši „liaudies gerklė“ talpina savyje savotišką negatyvų atminties aspektą – svarbu išgirsti tai, kas sakoma, tačiau dar svarbiau įsiklausyti į tai, kas nutylima.

„Palydose“ rodomais kūriniais siekiama pasinerti į šią savotišką miesto pasąmonės pelkę ir užčiuopti be aiškios tvarkos veikiančių bei spontaniškai jį formuojančių jėgų gyvybę. Tai – svajonėmis, desperacija ar tingumu persmelktas smalsumas, slepiamų geismų proveržiai, sapnai ar haliucinacijos, lengvabūdiškai sulaužomi pažadai, taisykles apibendrinančios elgesio išimtys, ar, tiesiog, susikalbėjimas be žodžių.


Paroda veikia:
2020 m. rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 17 d.

Grafinis dizainas:
Vytautas Volbekas

Kalbos redaktorė/vertėja:
Aleksandra Bondarev

Parodos dokumentacija:
Laurynas Skaisgiela

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Rėmėjai:
UAB „Rėmelis“, Valdas Studio

Partneriai:
Starship magazine, echogonewrong.com, artnews.lt

Padėkos:
Autarkia, Nick Bastis, Justė Beniušytė, Aleksandra Bondarev, Lina Blauzdavičiūtė, Vytautas Budziejus, Jokūbas Čižikas, Danutė Gambickaitė, Kipras Garla, Gailė Griciūtė, Ričardas Gerasimovičius, Antanas Gerlikas, Edvinas Grinkevičius, Adam Harrison, Eglė Juocevičiūtė, Petras Išora ir Ona Lozuraitytė, Monika Kalinauskaitė, Kauno menininkų namai, Valentinas Klimašauskas, Agnė Kuprytė, Matas Labašauskas, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Ignas Meilūnas, Pilypas Misiukevičius, Beatričė Mockevičiūtė, Greta Milevičiūtė, Ariane Müller, Robertas Narkus, João Laia, Thomas Plantenga, Matthew Post, Valdas Pukevičius,Andrius ir Mykolas Sinkevičiai, Greta Slivskytė, Antanas Stanislauskas, Aistė Marija Stankevičiūtė, žurnalas „Starship“, Rūta Stepanovaitė, Emilija Škarnulytė, Andrius Šoblinskas, Gintautas Trimakas, Rokas Vaičiulis, Kotryna Žukauskaitė.

Naudojama paveikslo reprodukcija:
Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius, „Vilniaus vaikai (Badas Vilniuje)“ / „Priemiesčio vaikai“. Drobė, aliejus. 210 x 205 cm, 1917 m. Lietuvos dailės muziejus.

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Martin Ebner, 11:11, Žolių užuolaida namo fasadui, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Laura Kaminskaitė, Something Something, neono vamzdeliai, 30×110 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gabrielė Adomaitytė, SLC6A4, akrilas ir aliejiniai dažai ant drobės, 150 x 110 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Gabrielė Adomaitytė, SLC6A4, akrilas ir aliejiniai dažai ant drobės, 150 x 110 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Be pavadinimo (Tarifai), neglazūruoti keramikos dirbiniai, 2020, dydis kintamas. Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Be pavadinimo (Tarifai), neglazūruoti keramikos dirbiniai, 2020, dydis kintamas. Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Be pavadinimo (Tarifai), neglazūruoti keramikos dirbiniai, 2020, dydis kintamas. Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Informacijos supergreitkelis (viršūs ir apačios), grafitas ant popieriaus, A3, 2016;
Be pavadinimo (studija viršums), grafitas ant popieriaus, A3, 2016;
Be pavadinimo (studija apačioms), grafitas ant popieriaus, A3, 2016;
Be pavadinimo (viršūs ir apačios), grafitas ant popieriaus, A3, 2016.
Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Informacijos supergreitkelis (viršūs ir apačios), grafitas ant popieriaus, A3, 2016. Photo © Laurynas Skeisgiela

Nicholas Matranga, Be pavadinimo (studija viršums), grafitas ant popieriaus, A3, 2016. Photo © Laurynas Skeisgiela

Viltė Bražiūnaitė & Tomas Sinkevičius, Medūs, 3 kompozicijos, Ultravioletinė fotografija, skaitmeninė spauda, aliuminio rėmai, stiklas, 80 x 60 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Ona Juciūtė, Savaitgaliai, Bruno Mathsson Pernilla krėslas, šilkas, šilkinis tiulis, šilko juostelės, medvilnės juosta, 99 x 85 x 90 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Ona Juciūtė, Savaitgaliai, monitoriuje rodoma YouTube kanalo Windysilk medžiaga 2019-2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Paroda: Palydos, Swallow, Vilnius, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Laura Kaminskaitė, Be pavadinimo (Classics), popierius, 21×29,7 cm, 2019-2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Laura Kaminskaitė, Be pavadinimo (Classics), popierius, 21×29,7 cm, 2019-2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Laura Kaminskaitė, Be pavadinimo (Classics), popierius, 21×29,7 cm, 2019-2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Viltė Bražiūnaitė & Tomas Sinkevičius, Medūs, 3 kompozicijos, Ultravioletinė fotografija, skaitmeninė spauda, aliuminio rėmai, stiklas, 80 x 60 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Viltė Bražiūnaitė & Tomas Sinkevičius, Medūs, 3 kompozicijos, Ultravioletinė fotografija, skaitmeninė spauda, aliuminio rėmai, stiklas, 80 x 60 cm, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Martin Ebner, 11:11, Žolių užuolaida namo fasadui, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Martin Ebner, 11:11, Žolių užuolaida namo fasadui, 2020. Photo © Laurynas Skeisgiela

Naujienlaiškis:

El. paštas

News:

Swallow presents new Youtube channel Swallow Space where we publish video material prepared specially to get more insight into the programming at Swallow and offsite.

Go on and have a look, and subscribe.